O Firmie

   Oferta

   Realizacje

   Galeria prac

   Projekt unijny

   Kontakt

Firma Przedsiębiorstwo Budowlane PARTNER Sp. z o.o. w okresie 14.07.2011- 31.01.2015r. zrealizowała projekt: „Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Budowlanego PARTNER Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie nowych usług i ulepszenie dotychczasowych”

Głównym celem projektu to wzrost konkurencyjności firmy na rynku regionalnym oraz świadczenie regularnych usług na rynku krajowym.

Koszt całkowity projektu „Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Budowlanego PARTNER Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie nowych usług i ulepszenie dotychczasowych” to: 1 418 619 zł . Projekt został dofinansowany w kwocie 574 000 zł ze środków: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 ,Osi Priorytetowej I – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE, Działania 1.3 – DOTACJE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

W wyniku realizacji projektu firma Przedsiębiorstwo Budowlane PARTNER Sp. z o.o. wprowadziła na rynek 2 nowe usługi:

  • wyburzenia obiektów/ budynków

  • wywóz gruzu

W wyniku realizacji projektu firma  udoskonaliła 2 usługi:

  • sieci wodociągowe i kanalizacyjne,

  • roboty drogowe i ogólnobudowlane

                             

Konkurs, w ramach którego projekt złożony przez Przedsiębiorstwo Budowlane PARTNER Sp. z o.o. uzyskał dofinansowanie, został ogłoszony przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
ul. Graniczna 4
20-010 Lublin
Telefony do punktu informacyjnego 081-46-23-831
e-mail: lawp@lubelskie.pl
www.lawp.lubelskie.pl  

Adresy stron internetowych informujących o PRO WL:
www.lawp.lubelskie.pl
www.rpo.lubelskie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl    

Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
ul. Stefczyka 3, piętro 2
tel. 81 44 16 738,  81 44 16 738       
faks 81 44 16 740
e-mail: drr@lubelskie.pl

 

 
   


COPYRIGHT 2009 PARTNER Sp. z o.o.

 

 
   
   
   
PARTNER Sp. z o.o.
KRS: 0000153905, Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 563-21-27-571, REGON 110706479
Kapitał zakładowy 301 000,00 zł