O Firmie

  Oferta

  Realizacje

  Galeria prac

  Projekt unijny

  Kontakt

Przedsiębiorstwo Budowlane "PARTNER" Spółka z o.o.
oferuje swoje usługi w zakresie wykonawstwa szerokiego asortymentu robót budowlanych.

Wykonujemy obiekty infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu, roboty ogólnobudowlane i remontowe :

 • sieci i przyłącza wodociągowe,

 • sieci i przykanaliki kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej,

 • ujęcia wody i stacje wodociągowe,

 • stacje paliw,

 • oczyszczalnie ścieków,

 • sieci ciepłownicze oraz kotłownie - budowa i serwis,

 • roboty drogowe - drogi, chodniki i parkingi,

 • sieci energetyczne,

 • obiekty kubaturowe budownictwa mieszkaniowego, usługowego i przemysłowego,

 • instalacje wod.-kan. i c.o. oraz instalacje elektryczne,

 • roboty wykończeniowe t.j. : tynki, podłoża, układanie glazury i płytek podłogowych, roboty malarskie,

 • roboty remontowe i modernizacyjne budynków, między innymi : wymiana stolarki, docieplenia ścian oraz remonty dachów całkowite i częściowe ( konstrukcja i pokrycie wszystkich rodzajów ).

Zatrudniamy kadrę kierowniczą i pracowników bezpośredniego wykonawstwa o dużym doświadczeniu w realizacji robót będących profilem działania Spółki. Wykonujemy powierzone nam zadania solidnie, dokładając starań co do organizacji i jakości robót.

Zapraszamy do współpracy. Służymy informacją techniczną i handlową w naszym biurze, które mieści się pod adresem 22-105 Okszów Srebrzyszcze 29 B lub pod numerem telefonu i faxu: 0-82 / 569-65-70.

 

 
   


COPYRIGHT 2009 PARTNER Sp. z o.o.

 

 
   
   
   
PARTNER Sp. z o.o.
KRS: 0000153905, Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 563-21-27-571, REGON 110706479
Kapitał zakładowy 301 000,00 zł