O Firmie

   Oferta

   Realizacje

   Galeria prac

   Projekt unijny

   Kontakt
Adres pocztowy Przedsiębiorstwo Budowlane “PARTNER” Spółka z o.o.
Srebrzyszcze 29 B
22-105 Okszów
 
Telefon - Biuro 082 569 65 70
 
Fax 082 569 65 70
 
e-mail

partner@pbpartner.pl

 
NIP 563-21-27-571
 
REGON 110706479
 
Osobami uprawnionymi do reprezentacji i podejmowania zobowiązań w imieniu
Przedsiębiorstwa Budowlanego ”PARTNER” Spółka z o.o. są:
 
Prezes Zarządu mgr inż. Ryszard Borowski
 
Wiceprezes Zarządu Jerzy Rudziński

 


 

 

 
   


COPYRIGHT 2009 PARTNER Sp. z o.o.

 

 
   
   
   
PARTNER Sp. z o.o.
KRS: 0000153905, Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 563-21-27-571, REGON 110706479
Kapitał zakładowy 301 000,00 zł